99-то Генерално Собрание на Европската Федерација на Медицински Сестри се одржува во Скопје


Информации за "INTERNATIONAL CONFERENCE FOR PERI ANAESTHESIA NURSES, 19th - 22nd September 2013"12 Мај,
Меѓународен ден на сестрите

Затворање на јазот:
Милениумски развојни цели


ПОКАНА за централната прослава

Преземете материјали:
Документ 1
Документ 2


ICM-SER Конференција

Малта, 26ти Април 2013

Transforming the Culture of Maternity Services Towards Physiology of Birth

Преземи Word документ за детални информации (223 KB)
Преземи Word документ за CALL FOR ABSTRACTS (142 KB)  Архива


 

Пристапница за ЗМСТАМ

РЕЗОЛУЦИЈА

Пријава за запишување во Регистарот на медицински сестри, техничари и акушерки