4-тиот Конгрес на ЗМСТАМ со меѓународно учество

Охрид, од 1 до 4 октомври 2015


ПОКАНА
12 Мај,
Меѓународен ден на сестрите

Медицински сестри:
Сила за промена


ПОКАНА за централната прославаОпис на проект патронажа    Директива 55 на ЕФН
МЕЃУНАРОДЕН СОВЕТ НА СЕСТРИ ИЦН,
КОНФЕРЕНЦИЈА 2015


19-23 Јуни, 2015
Сеул, Република Кореја

Глобални граѓани, Глобално сестринство

Преземи документ
Преземи документ


  Архива


 

Пристапница за ЗМСТАМ

РЕЗОЛУЦИЈА

Пријава за запишување во Регистарот на медицински сестри, техничари и акушерки