ICN Прирачник 2014


12 Мај,
Меѓународен ден на сестрите

Медицински сестри:
Сила за промена


ПОКАНА за централната прослава


99-то Генерално Собрание на Европската Федерација на Медицински Сестри се одржува во Скопје


Информации за "INTERNATIONAL CONFERENCE FOR PERI ANAESTHESIA NURSES, 19th - 22nd September 2013"


  Архива


 

Пристапница за ЗМСТАМ

РЕЗОЛУЦИЈА

Пријава за запишување во Регистарот на медицински сестри, техничари и акушерки